ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

Ораза и «ауызашар» по-казахски: что мы делаем не так?

Совсем недавно прошел очередной мусульманский пост – Ораза. Несомненно, с точки зрения духовности дело это важное и нужное. Вместе с тем, иногда возникают вполне закономерные вопросы, связанные с тем, как у нас...

Алтын Орданың тарихы: неғұрлым азырақ саясиландыру және неғұрлым көбірек

Маусым айының соңында Қазан қаласында екі жылда бір рет өткізілетін VI Халықаралық Алтынордалық форум өтті. Оның ұйымдастырушысы – Шигабутдин Марджани атындағы тарих институтының Алтын Орда мен татар хандықтарын зерттеу...

Жаңаөзен, Теңіз: мемлекет кәсіподақтарға мән бермеген кезде…

Жақында Теңіз вахталық қалашығында қазақстандық жұмысшылар мен араб елдерінен келген экспаттар арасындағы жанжал біздің азаматтарымыздың әлеуметтік қорғалу деңгейі қаншалықты нашар екендігін көрсетті. Мұндай қорғау жұмысымен ең...

История Золотой Орды: как можно меньше политики и как можно больше науки…

В конце июня в Казани прошел VI международный Золотоордынский форум, который проводится раз в два года. Его организатором является Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории имени Шигабутдина...

Қазақстанда президенттің халықпен қарым-қатынас форматы қандай болуы тиіс?

Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент лауазымындағы алғашқы тезистерінің бірі – халықпен диалог жүргізу қажеттілігі жөнінде болды. Оның ізашары жыл сайынғы халыққа үндеулер жолдауды тәжірибеге алған еді. Шынын айтсақ, соңғы...

Жанаозен, Тенгиз: когда государство не считается с профсоюзами…

Недавний конфликт на Тенгизе между казахстанскими рабочими и экспатами из арабских стран показал, что уровень социальной защищенности наших рядовых граждан оставляет желать лучшего. О том, кто должен заниматься такой защитой в...

Каким в Казахстане должен быть формат общения президента с народом?

Один из первых тезисов Касым-Жомарта Токаева на посту президента заключался в том, что необходим диалог с населением. Его предшественник практиковал ежегодные обращения к народу. Правда, в последние годы они претерпели...

Біз орыс тарихындағы түркі аристократтары туралы не білеміз?

Жақында «Абди компани» АҚ-ның қолдауымен Қазақстанда екі тарихи кейіпкер – қазақ патшасының ұлы, ал кейіннен Касим хандығының патшасы Ораз-Мухаммед ибн Онданның және сібірлік мырза, Мұсаитовтың ұлы Исиней...

Тюркские аристократы в русской истории: что мы о них знаем?

Недавно при поддержке АО «Абди компани» в Казахстане была издана интересная книга, посвященная судьбе двух исторических персонажей – казахского царевича, а впоследствии касимовского царя Ураз-Мухаммеда ибн...

Голодомор және Ашаршылык: Украина тәжірибесі қазақ зерттеушілері үшін

Кеңес тарихының «ақ дақтары» бірте-бірте толтырылып жатыр, бірақ тарихи шындыққа апаратын жол ауыр, ал ақиқатқа көбінесе қол жеткізу қиын. Бұл ХХ ғасырдың ұлттық трагедиялары – Украинадағы Голодомор және...

Голодомор и Ашаршылык: чем украинский опыт поучителен для казахских

«Белые пятна» советской истории постепенно заполняются, но путь к исторической правде весьма тернист, а истина зачастую рождается в муках. И это хорошо видно на примере того, что происходит вокруг национальных...

Өткен кезеңдердің батырлары жайлы…

Ұлы Отан соғысы туралы көптеген кітаптар жазылып, фильмдердің үлкен саны түсірілген. Сонымен қатар қантөгіс шайқастарға тікелей қатысқан адамдардың мақалалары, жазбалары және мемуарлары бар. Бірақ оған қарамастан, сол кездегі...

О героях былых времен…

О Великой Отечественной войне написано множество книг, снято большое число фильмов, не говоря уже о статьях, заметках и мемуарах непосредственных участников кровопролитных сражений. И, тем не менее, огромные пласты летописи тех...

Жеңіс күні – араздық тұдыратын мереке...

Кезінде біртұтас болған елдің құлдырауынан кейін көптеген бұрынғы мемлекеттік мерекелер ұмытыла бастады. Бірақ олардың бірі - Жеңіс күні - әлі де біздің өмірімізде орын алуда. Шынын айтқанда, кейде оны қайта қарауға бағытталған...

День Победы – праздник, который… разъединяет

С развалом некогда единой страны многие прежние государственные праздники стали уходить в небытие. Но один из них – тот, который «со слезами на глазах», – все еще остается с нами. Правда, нет-нет, да...

Елге қажетсіз мамандарды жаппай шығаруды тоқтатуға бола ма?

Бір жағынан, Қазақстан  іс жүзінде жалпыға бірдей жоғары білімді елге айналды, ал екінші жағынан қолдарында дипломдары бар мамандардың арасында жұмыссыздық деңгейі бойынша біз бүкіл ғаламшардың алдыңғы қатарындамыз. Қазіргі...

Қазақ тіліндегі жарнама сауатсыз жасалғандығына кім кінәлі? Тілдің өзі ме

Қазақ тілінің проблемалары көп қырлы және олардың кейбіреулері ұзақ жылдар бойы сол қалпы шешілмей келеді. Осы мәселелердің бірі – сыртқы жарнаманың мүлдем сауатсыз жазылған мәтіндері. Қазақ тілінің танымал насихаттаушысы,...

Можно ли остановить массовый выпуск ненужных стране специалистов с

С одной стороны, Казахстан фактически превратился в страну со всеобщим высшим образованием, а с другой, по уровню безработицы среди дипломированных специалистов мы едва ли не впереди планеты всей. Встретить сантехника или...

Кто виновен в безграмотности казахской рекламы? Сам язык или общество?

Проблемы казахского языка многогранны, и некоторые из них остаются нерешенными на протяжении долгих лет. Одна из них - вопиюще безграмотные тексты наружной рекламы. Известный популяризатор казахского языка, главный редактор сайта...

Байконур – это экзамен для Казахстана на государственную состоятельность

Сегодня - День космонавтики. В наши дни тема космоса интересует в основном только специалистов, и былого ажиотажа вокруг нее уже нет. Тем не менее для нашей страны она имеет особое звучание. Хотя бы потому, что именно на нашей...

Смена власти в Казахстане: что за этим стоит и к чему идет страна?

Пертурбации, вызвавшие резкое оживление политической ситуации в Казахстане, порождают множество вопросов по поводу того, как будут дальше развиваться события. Мы попросили известных отечественных экспертов высказать свое мнение...

«Алаш Орда» басшылары Қазақстанның тәуелсіздігі үшін күресушілер болды ма?

Біз ХХ ғасырдың басындағы Қазақстанның саяси тарихындағы «Алаш» қозғалысының рөлі мен маңызын талқылауды жалғастырамыз. Бүгін тарих ғылымдарының докторы, профессор Дина Аманжолова өз пікірімен бөліседі.    ...

Были ли лидеры «Алаш-Орды» борцами за независимость Казахстана?

Мы продолжаем обсуждать роль и значение движения «Алаш» в политической истории Казахстана начала ХХ века. Своим видением сегодня делится известный исследователь этой темы, доктор исторических наук, профессор Дина...

«Алаш-Орда»: қазақ халқының қаһармандары ма әлде сәтсіз саясаткерлер ме?

ХХ ғ. Қазақстанның саяси тарихында көптеген «ақ дақтар», дәлсіздіктер, ал кейде тіпті идеологиялық құрастырулар да орын алады. Әсіресе бұл екі ресейлік революция кезеңіне және олардың соңынан болған қан төгілген...

Қазақ тілі: жауапкершілік дағдарысы және жоғалтылған иллюзиялар

Қазақстанның қоғамдық-саяси өміріндегі ең өткір және үнемі қыздырылып отыратын тақырыптардың бірі – тіл жөніндегі мәселе болып табылады. Ал, дәлірек айтқанда, мемлекеттік тілдің қолданылу аясы әлі де айтарлықтай тар болып...

«Алаш-Орда»: герои казахского народа или незадачливые политики?

Политическая история Казахстана ХХ века изобилует массой «белых пятен», неточностей, а то и просто идеологических натяжек. Особенно это касается периода двух российских революций и последовавшей за ними кровопролитной...

Қазақтардың екіге бөлінген әлемі: орысшаландырылған жаңғырту қандай

Біраз уақыт бұрын біз «Егер ертең елімізде кенеттен барлығы қазақ тілінде сөйлейтін болса...» атты жарияланымда тіл проблемасының, біздің ойымызша, бір маңызды аспектісін қозғадық. Бұл мақала кең көлемді қоғамдық...

Казахский язык: кризис ответственности и утраченные иллюзии

Одной из самых острых и постоянно будируемых тем общественно-политической жизни Казахстана является языковая. А точнее, проблема, связанная с тем, что сфера применения государственного языка продолжает оставаться достаточно...

Расколотый мир казахов: к чему привела русифицированная модернизация?

Некоторое время назад в публикации «Если завтра все в стране вдруг заговорят на казахском…» мы затронули один важный, на наш взгляд, аспект языковой проблемы. Эта статья вызвала широкий общественный резонанс....

Целинная эпопея в Казахстане: что она дала и что отняла?

65 лет назад, в начале марта 1954-го, пленум ЦК КПСС принял решение об освоении целинных и залежных земель. Оно было продиктовано необходимостью резкого увеличения производства зерна, чтобы окончательно и бесповоротно решить...

Назад 1 2 3 4 5 6 7 Дальше