СРЕДА, 23 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

Исламская партия в РК: взойдет ли полумесяц на политическом небосклоне?

Недавно в интернете был осуществлен информационный вброс c обоснованием необходимости создания в Казахстане партии религиозной (исламской) ориентации. Дескать, это нужно для того, чтобы отстаивать права мусульман, которых в...

Казахский язык: либо прозябание на обочине, либо модернизация

Наше издание часто поднимает проблемы, касающиеся судьбы казахского языка, и почти каждая такая публикация вызывает у читателей далеко не однозначную реакцию. Некоторые даже называют нас чуть ли не врагами казахского языка....

Қазақтар бәсекеге қабілетті ұлт бола алады ма?

Бүгінгі күні, жаһандану дәуірінде, күн астындағы орын тек бәсекеге қабілеттіліктің қажетті деңгейіне ие ұлттар мен қоғамдарға ғана кепілді түрде қамтамасыз етіледі. Біз, қазақтар, қазіргі заманның сын-қатерлеріне сәйкес келуге...

Смогут ли казахи стать конкурентоспособной нацией?

Сегодня, в эпоху глобализации, место под солнцем может быть гарантировано только тем нациям и обществам, которые обладают необходимым уровнем конкурентоспособности. Насколько мы, казахи, готовы соответствовать современным вызовам...

Ресей қай жаққа қарай бұрылады және бұл Қазақстанға қалай әсер етеді?

Біз географиялық жағынан да, тарихи жағынан да бүгінде барлық күшімен бұрынғы ұлылығын қайта жаңғыртуға тырысып отырған Ресеймен байланысты болуымыз бұрыннан қалыптасқан нәрсе. Бұл бағыттағы белсенділіктін өсуі, әсіресе РФ саяси...

Қазақ қоғамы: жалған құндылықтар, жоғалтыған бағдарлар. 2-ші бөлім.

Шығыстанушы-тарихшы, жазушы және публицист Дастан Қадыржановпен өткенде болған әңгіменің екінші, қорытынды бөлімінде сөз қазақ тілінің жағдайы мен болашағы жөнінде, трайбализм туралы және не нәрсе басымдыққа ие болуы тиіс –...

Куда повернет Россия и как это скажется на Казахстане?

Так уж сложилось, что мы и географически, и исторически связаны с Россией, которая сегодня всеми силами пытается реанимировать былое величие. Нарастающая активность в этом направлении не может не вызывать вопросов, особенно с...

Казахское общество: ложные ценности, утраченные ориентиры. Часть 2-я.

Во второй, заключительной, части беседы с историком-востоковедом, писателем и публицистом Дастаном Кадыржановым речь пойдет о состоянии и перспективах казахского языка, о трайбализме, о том, что должно быть в приоритете –...

Қазақ қоғамы: жалған құндылықтар, жоғалтылған бағдарлар

Біздің еліміздегі қоғамдық өмір маңызды дағдарыстың белгілеріне ие болып отыр. Қазақстандық социум неғұрлым күрделі болып барады, ол бір жақтан екінші жаққа ауытықып жатқан, қайда жүзуді, қай жағаға тоқтауды білмейтін штурвалсыз...

Казахское общество: ложные ценности, утраченные ориентиры

Общественная жизнь в нашей стране все явственнее приобретает признаки серьезного кризиса. Казахстанский социум становится все более раздробленным, он выглядит как корабль без штурвала и без ветрил, который бросает из стороны в...

Туннельдің соңындағы жарық

Жаз аяқталып келе жатыр, сондықтан бұрыннан бері қалыптасқан дәстүр бойынша елімізде мектеп педагогтарының «тамыз айы конференциялары» өтуде. Олардың ең бастысына, яғни астаналық Тәуелсіздік Сарайында өткен...

Свет в конце тоннеля

Лето заканчивается, и по давно устоявшейся традиции в стране проходят так называемые «августовские конференции» школьных педагогов. На самой главной из них, которая состоялась в столичном Дворце Независимости, принял...

Қазақ тілі: сөйлеушілер көп, ал нақты істер аз

Қоғамдық пікірді үздіксіз дүрліктіріп отыратын тақырыптардың бірі - қазақ тілінің жағдайы мен болашағы. Әртүрлі пікірлер көп, сұрақтар одан да көп, ал шешілмеген мәселелер, ел халқының жалпы санындағы байырғы этнос үлесінің...

Казахский язык: говорунов много, а реальных дел мало

Одна из тем, которая перманентно будоражит общественное мнение, - состояние и будущее казахского языка. Мнений много, вопросов еще больше, а воз неразрешенных проблем продолжает со скоростью похоронного катафалка двигаться по...

Ораза и «ауызашар» по-казахски: все ли мы делаем правильно?

Мы продолжаем начатый недавно разговор о казахской специфике проведения мусульманского поста – Ораза. Первым свое мнение высказал известный казахский писатель Канат Тасибеков. Сегодня своим видением этой проблемы...

Ораза и «ауызашар» по-казахски: что мы делаем не так?

Совсем недавно прошел очередной мусульманский пост – Ораза. Несомненно, с точки зрения духовности дело это важное и нужное. Вместе с тем, иногда возникают вполне закономерные вопросы, связанные с тем, как у нас...

Алтын Орданың тарихы: неғұрлым азырақ саясиландыру және неғұрлым көбірек

Маусым айының соңында Қазан қаласында екі жылда бір рет өткізілетін VI Халықаралық Алтынордалық форум өтті. Оның ұйымдастырушысы – Шигабутдин Марджани атындағы тарих институтының Алтын Орда мен татар хандықтарын зерттеу...

Жаңаөзен, Теңіз: мемлекет кәсіподақтарға мән бермеген кезде…

Жақында Теңіз вахталық қалашығында қазақстандық жұмысшылар мен араб елдерінен келген экспаттар арасындағы жанжал біздің азаматтарымыздың әлеуметтік қорғалу деңгейі қаншалықты нашар екендігін көрсетті. Мұндай қорғау жұмысымен ең...

История Золотой Орды: как можно меньше политики и как можно больше науки…

В конце июня в Казани прошел VI международный Золотоордынский форум, который проводится раз в два года. Его организатором является Центр исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории имени Шигабутдина...

Қазақстанда президенттің халықпен қарым-қатынас форматы қандай болуы тиіс?

Қасым-Жомарт Тоқаевтың президент лауазымындағы алғашқы тезистерінің бірі – халықпен диалог жүргізу қажеттілігі жөнінде болды. Оның ізашары жыл сайынғы халыққа үндеулер жолдауды тәжірибеге алған еді. Шынын айтсақ, соңғы...

Жанаозен, Тенгиз: когда государство не считается с профсоюзами…

Недавний конфликт на Тенгизе между казахстанскими рабочими и экспатами из арабских стран показал, что уровень социальной защищенности наших рядовых граждан оставляет желать лучшего. О том, кто должен заниматься такой защитой в...

Каким в Казахстане должен быть формат общения президента с народом?

Один из первых тезисов Касым-Жомарта Токаева на посту президента заключался в том, что необходим диалог с населением. Его предшественник практиковал ежегодные обращения к народу. Правда, в последние годы они претерпели...

Біз орыс тарихындағы түркі аристократтары туралы не білеміз?

Жақында «Абди компани» АҚ-ның қолдауымен Қазақстанда екі тарихи кейіпкер – қазақ патшасының ұлы, ал кейіннен Касим хандығының патшасы Ораз-Мухаммед ибн Онданның және сібірлік мырза, Мұсаитовтың ұлы Исиней...

Тюркские аристократы в русской истории: что мы о них знаем?

Недавно при поддержке АО «Абди компани» в Казахстане была издана интересная книга, посвященная судьбе двух исторических персонажей – казахского царевича, а впоследствии касимовского царя Ураз-Мухаммеда ибн...

Голодомор және Ашаршылык: Украина тәжірибесі қазақ зерттеушілері үшін

Кеңес тарихының «ақ дақтары» бірте-бірте толтырылып жатыр, бірақ тарихи шындыққа апаратын жол ауыр, ал ақиқатқа көбінесе қол жеткізу қиын. Бұл ХХ ғасырдың ұлттық трагедиялары – Украинадағы Голодомор және...

Голодомор и Ашаршылык: чем украинский опыт поучителен для казахских

«Белые пятна» советской истории постепенно заполняются, но путь к исторической правде весьма тернист, а истина зачастую рождается в муках. И это хорошо видно на примере того, что происходит вокруг национальных...

Өткен кезеңдердің батырлары жайлы…

Ұлы Отан соғысы туралы көптеген кітаптар жазылып, фильмдердің үлкен саны түсірілген. Сонымен қатар қантөгіс шайқастарға тікелей қатысқан адамдардың мақалалары, жазбалары және мемуарлары бар. Бірақ оған қарамастан, сол кездегі...

О героях былых времен…

О Великой Отечественной войне написано множество книг, снято большое число фильмов, не говоря уже о статьях, заметках и мемуарах непосредственных участников кровопролитных сражений. И, тем не менее, огромные пласты летописи тех...

Жеңіс күні – араздық тұдыратын мереке...

Кезінде біртұтас болған елдің құлдырауынан кейін көптеген бұрынғы мемлекеттік мерекелер ұмытыла бастады. Бірақ олардың бірі - Жеңіс күні - әлі де біздің өмірімізде орын алуда. Шынын айтқанда, кейде оны қайта қарауға бағытталған...

День Победы – праздник, который… разъединяет

С развалом некогда единой страны многие прежние государственные праздники стали уходить в небытие. Но один из них – тот, который «со слезами на глазах», – все еще остается с нами. Правда, нет-нет, да...

Назад 1 2 3 4 5 6 7 8 Дальше